Μουσείο Ιστορίας των Ανασκαφών της Ολυμπίας

Το μουσείο Ιστορίας των Ανασκαφών της Ολυμπίας αποτελείται από έναν ενιαίο εκθεσιακό χώρο που περιέχει εποπτικό και φωτογραφικό υλικό με στόχο να παρουσιάσει την ιστορία των ανασκαφών. Αναφέρονται οι πρώτες απόπειρες εντοπισμού του χώρου, οι πρώτες ανασκαφές ενώ πιο αναλυτικά παρουσιάζεται η συστηματική ανασκαφή και αποκατάσταση του χώρου από το 1875 έως και σήμερα.

Ελληνικα