Φράγμα του Αλφειού

Το φράγμα έχει μήκος 315 μέτρα και είναι υπερπηδητό, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα και λειτουργεί σαν αυτόματος υπερχειλιστής. Αποτελεί και φυσικό εμπόδιο για τα φερτά υλικά που μεταφέρει το ποτάμι. Μέσα από μια σειρά μεγάλων ανοιχτών καναλιών που καταλήγουν σε μικρότερα το νερό φτάνει στους αγρότες.

Ελληνικα